ฟอรั่มสายใยความสุขบนไซเบอร์

คาถาส่งเสริมบารมีการค้าขายสำหรับชาว Amazon Affiliate และชาว eCommerce

thepcyber

  • บุคคลทั่วไป
ชาว Amazon Affiliate และชาว eCommerce ขอให้หมั่นบริกรรมคาถามนี้ จะช่วยให้ค้าขายเฮงขึ้นเป็นลำดับ และหมั่นต้องรักษาศีลข้ออทินนาให้จงหนัก ต้องรู้ให้ได้ว่า ตนมีความรู้ หรือถนัดขายอะไร และขายอะไรดีจึงจะมีประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและคนอื่น จะเป็นทางช่วยให้พระคาถานี้สำแดงฤทธิ์ได้เป็นอย่างดี

ปัญจิมา วะณิชชา,
อุปาสะเกนะ อะกะระณียา,
กะตะมา ปัญจะ
สัตถะวะณิชชา, สัตตะวะณิชชา, มังสะวะณิชชา, มัชชะวะณิชชา, วิสะวะณิชชา,
อิมา โข ปัญจะ วะณิชชา,
อุปาสะเกนะ อะกะระณียาฯ 

Copyright © ฟอรั่มสายใยความสุขบนไซเบอร์